Termeni și condiții

 1. Definiții
 2. Drepturile de proprietate intelectuală
 3. Exonerare de răspundere
 4. Limita accesului la site
 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 6. Înregistrarea ca Utilizator
 7. Comanda
 8. Facturare – plăti
 9. Garanția
 10. Livrarea
 11. Campaniile promoționale
 12. Politică de retur
 13. Informații despre EEE și DEEE
 14. Forță majoră
 15. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă
 16. Fraudă
 17. Dispoziții finale

 

 

Site-ul www.shopbrowbar.com, denumit în continuare "shopbrowbar.com", este deținut și administrat de Societatea Comercială “High Beauty” S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, strada Paris 69, etaj,1, ap.2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ40/17931/2017, sub cod unic de înregistrare 38390431, având contul curent RO03BTRLRONCRT0417626701 deschis la Bancă Transilvania, sucursală MegaMall.

Tel.: +40757548339; E-mail: info@shopbrowbar.com

Navigarea pe site-ul shopbrowbar.com urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Client.

shopbrowbar.com își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între shopbrowbar.com și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.
 1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul shopbrowbar.com.

Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și/sau Servicii și să facă plată acestora.

Vânzător – Societatea Comercială “High Beauty” S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, strada Paris 69, etaj,1, ap.2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ40/17931/2017, sub cod unic de înregistrare 38390431, având contul curent RO03BTRLRONCRT0417626701 deschis la Bancă Transilvania, sucursală MegaMall.

Contract - o comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și/sau Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plată acestor Produse și Servicii.Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

 1. Drepturile de proprietate Intelectuală 

Conținutul site-ului shopbrowbar.com: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea S.C. “High Beauty” S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul S.C. “High Beauty” S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

S.C. “High Beauty” S.R.L. poate oferi Utilizatorului/Clientului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului shopbrowbar.ro.

Utilizarea pe shopbrowbar.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. shopbrowbar.com nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului. 

 1. Exonerarea de raspundere

 

S.C. “High Beauty” S.R.L. nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la shopbrowbar.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, shopbrowbar.com fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. !!!. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

S.C. “High Beauty” S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul shopbrowbar.com, acestea fiind puse la dispoziția S.C. “High Beauty” S.R.L. de către furnizori.

Informațiile incluse pe shopbrowbar.com au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa info@shopbrowbar.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog literar, comunitate culturală și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a shopbrowbar.com.

shopbrowbar.com își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

shopbrowbar.com, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar shopbrowbar.com nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

 1. Limita accesului la Site
 1.  Utilizatorii site-ului shopbrowbar.com pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încălcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu shopbrowbar.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. shopbrowbar.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

  În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acorda shopbrowbar.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR - General Dată Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, shopbrowbar.com are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Shopbrowbar.com este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoană vizată) ni le transmiteți.

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea furniza Serviciile, cu următoarele scopuri:

Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
Pentru administrarea site-ului
Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfășurăm;
Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea shopbrowbar.com. în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul României. Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar shopbrowbar.com nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerința legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitări trimise către shopbrowbar.com prin email la adresa info@shopbrowbar.com sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor. Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informări.

În cazul în care considerați ca orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa info@shopbrowbar.com.

În cazul în care doriți să reclamați modul în care am geștionat datele dvs., vă rugăm să ne contactați pe email la adresa info@shopbrowbar.com. Vom analiza reclamația dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.
 

 1. Inregistrarea ca Utilizator

 

Pentru crearea unui cont pe site-ul shopbrowbar.com, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.

Shopbrowbar.com poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

 1. Prețul

 

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente sunt detaliate pe Site înainte de plasarea Comenzii de către Client.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului shopbrowbar.com sunt exprimate in Lei si conțin T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse și/sau servicii.
 1. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinate de aceste erori (ca de exemplu, fără a se limita la Comanda întârziată, transmisă greșit, etc).

S.C. “High Beauty” S.R.L. nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Totodată, în acest caz, S.C. “High Beauty” S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

Prin finalizarea comenzii, clientul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant shopbrowbar.com să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea a Comenzii.

(E-mailul prin intermediul căruia Clientul este informat asupra Comenzii plasate pe Shopbrowbar.com este doar o confirmare de primire a Comenzii din partea Clientului, . Contractul pentru Produsele și/sau Serviciile comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condițiile mai jos menționate.)

În cazul comenzilor ce conțin Produse cu livrare din stocul propriu, confirmarea privind livrarea acestora se va realiza în 24-48 de ore de la înregistrarea acestora pe site.Pentru comenzile ce contin produse cu termen de livrare mai mare de 5 zile, ne/confirmarea comenzii se va realiza in termen de maxim 5 zile de la plasarea acesteia pe site.

Shopbrowbar.com poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca Clientul să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului shopbrowbar.com /partenerilor;
cel puțin 2 (două) livrări consecutiv eșuate;
alte motive obiective: de exemplu fără a se limita la situația în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, shopbrowbar.com nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 

În anumite situații și pentru motive justificate, shopbrowbar.com își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații shopbrowbar.com va anunța clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Client).

Contractul se consideră încheiat între Client și shopbrowbar.com în momentul primirii de către Client de la shopbrowbar.com, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către shopbrowbar.com, ne obligam să informăm Clientul asupra acestui fapt și, în cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Shopbrowbar.com a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de încetare a Contractului.

Prin plasarea Comenzii, clientul certifica faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

Shopbrowbar.com va notifica clientul prin sms/email cu privire la statusul Comenzii (i.e. inițiere și preluare comandă, trimitere și ridicare colet) și va trimite chestionare de evaluare a serviciilor.

 

 1. Facturare – plati

 

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Facturile emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului prin email la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător. Facturile aferente unor Produse care nu au fost preluate de către Client vor fi anulată de către Vânzător la momentul la care aceste Produse vor fi restituite de curier.

Plata se poate face online (card bancar) sau ramburs.

Important :

Este obligatoriu de informat imediat Banca în cazul în care Echipamentele puse la dispoziție de aceasta nu funcționează în condițiile stabilite. Banca va trece la soluționarea cazului semnalat în maxim 48 de ore de la momentul primirii notificării scrise.

În cazul cardurilor cu bandă magnetică, shopbrowbar.com se obligă să verifice identitatea fiecărui deținător de card prin solicitarea codului PÎN la fiecare tranzacție și semnarea chitantei POS de către acesta în dublu exemplar sau doar semnarea chitantei POS în cazul acceptării altor cârduri la POS-ul Băncii. Semnătura de pe chitanța POS trebuie să fie aceeași cu cea de pe spatele cardului. În cazul în care cârdul nu este semnat, shopbrowbar.ro trebuie să solicite clientului să își dovedească identitatea prin documente precum: buletin, cartea de identitate pentru cetățenii romani sau pașaportul/permis de rezidență pentru străini, și să îi ceară clientului să semneze cârdul în fața sa, înainte de efectuarea tranzacției. Semnătura trebuie să fie aceeași cu cea din documentul de identitate, în condițiile în care documentul de identitate prezintă semnătura (buletin de identitate, pașaport, permis de rezidență pentru străini). În cazul cardurilor cu CHIP, shopbrowbar.ro se obliga să verifice identitatea fiecărui deținător de cârd prin citirea CHIP-ului de către POS și/ sau solicitarea codului PIN.

 

În caz de suspiciune, shopbrowbar.com are dreptul de a solicita documentele menționate mai și, în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze tranzacția. În astfel de situații, shopbrowbar.com se obligă să anunțe imediat Banca.

Shopbrowbar.com se obligă ca, în cazul în care Banca solicită prin sistemul de plată cu cardul reținerea acestuia, să facă tot posibilul pentru a reține cârdul, fără ca situația să devină periculoasă. Cardul reținut va fi înapoiat Băncii prin completarea unui Proces Verbal.

Shopbrowbar.com se obligă ca, în cazul în care un Deținător de card a uitat cardul în incinta punctului de vânzare, să comunice imediat telefonic acest lucru Băncii. Cardul va fi predat Băncii prin completarea unui Proces Verbal.
 1. Livrarea

 

Dată estimată de livrare poate varia în funcție de produs și este afișată în pagina produsului, în pagina de Comandă precum și în e-mailul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 5 de zile de la data confirmării Comenzii de către Vânzător.

Livrarea produselor se poate realiza prin intermediul curieratului, la o adresă specificată în formularul de comandă.

Costurile livrării:

Pentru fiecare comandă plasată pe shopbrowbar.com se va percepe un cost de transport ce diferă în funcție de modalitatea de livrare selectată de client în pagina de finalizare a comenzii.

Transportul este GRATUIT pentru comenzile cu livrare în România ce depășesc valoarea de 250 lei.

- În cazul comenzilor cu livrare în afara României se va percepe doar costul de livrare.
 1. Livrare la pick-up point BROW BAR & more (Ridicare personală):
  - Pentru produsele care vor fi ridicate personal de client de la unul din pick-up point-urile shopbrowbar.com, conform opțiunii clientului, vânzătorul nu va percepe un cost de livrare a comenzii, indiferent de categoria de produse.

  Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

  În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul său unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), S.C. “High Beauty” S.R.L. va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul său caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar S.C. “High Beauty” S.R.L. va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

  Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca S.C. “High Beauty” S.R.L. să livreze un produs cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina Clientului.

  În cazul în care Clientul plasează o Comandă care conține produse de la furnizori diferiți din punctul de vedere al livrării, acestea vor fi considerate colete diferite și vor fi evidențiate ca atare pe site în pagina de Comandă. Acestea au termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplică pentru fiecare colet în parte.

  În cazul comenzilor cu ridicare personală, achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al persoanei care a înregistrat comanda.

  Atenție! În perioada Black Friday, având în vedere volumul mare de comenzi înregistrate de Vânzător, termenul de livrare al comenzilor poate suferi modificări față de termenul estimat inițial, însă acesta desigur nu va depăși termenul legal de livrare, de până la 30 zile de la data Confirmării Comenzii

 

 1. 10.1      Condiții de livrare
 1. La solicitarea shopbrowbar.com sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

  În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

  Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

  În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

  Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

  Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

  Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către shopbrowbar.com, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

  10.2 Recepția produselor

  Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

  Prin semnarea fără obiecțiuni a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau a oricărui alt document (în cazul ridicării de la unul din centrele Vânzătorului) de către Client la momentul recepției Produsului, Clientul recunoaște în mod expres primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate iar orice reclamație ulterioară cu privire la viciile aparente ale produselor nu va fi luată în considerare.                                                11. Campaniile promotionale                                                                                  Codurile promotionale

 

Codurile promoționale oferite de shopbrowbar.com prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria "Excepții", produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa info@shopbrowbar.com, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenție! Promoțiile pe shopbrowbar.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (cârduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Shopbrowbar.com stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe shopbrowbar.com, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. shopbrowbar.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

11.2      Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale oraganizate de shopbrowbar.com, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Politica de retur. Dreptul de retragere


12.1 Condiții generale

Costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: România, București, cod posatal 011815, str. Paris 69, , et.1

În urma solicitării primite de la client, shopbrowbar.com va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin această shopbrowbar.com să își asume obligația de a recupera el însuși aceste produse.

12.1.1   Modalități și termene de returnare a produselor

 

Clientul se obliga sa notifice shopbrowbar.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la info@shopbrowbar.com sau prin telefon la numărul 0757548339 sau să efectueze returul prin facilitatea de retururi on-line ce se poate găsi în contul de utilizator, în termen de maxim 5 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, shopbrowbar.com poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate shopbrowbar.com pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

data expedierii coletului;
numărul Comenzii;
suma de returnat;
adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
modalitatea de plată dorită (datele contului bancar)
La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, shopbrowbar.com efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate intră în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de către Client.

12.1.2. Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, certificat de garanție etc.).

Clientul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora ( lipsă sau deteriorarea ambalajului, starea produsului, etc.)

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență cu shopbrowbar.com).

În conformitate cu legea în vigoare, shopbrowbar.com își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor

susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator, (produsele din categoria Cosmetice și cele din categoria Îngrijire personală);
după livrare, potrivit naturii lor, inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
cu conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere;
din categoria Parfumuri care nu au pulverizator.

   

  Pe fiecare pagină de produs există informația privind posibilitatea de retur. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

  În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile campaniilor promoționale se pot citi la punctul 12. Campaniile Promoționale și mai specific punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

  Produsele de îngrijire personală care au fost desigilate nu vor fi acceptate la retur conform legii în vigoare.

  Nu se acceptă retururi dacă produsele îndeplinesc cel puțin una din condițiile de mai jos:

  - au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;

  - au ambalajul deteriorat sau incomplet;

  - au urme de uzură sau folosire excesivă;

  - zgârieturi, ciobituri, lovituri sau șocuri mecanice/electrice;

  - nu au toate accesorile primite în pachet;

  - s-a făcut orice tip de înscris pe cutia produsului;

  - produsul a făcut parte dintr-o comandă specială, comanda specială este aceea care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și plata unui avans;

  - licențele OEM activate;

   

  12.1.3   Retur DOA (Dead on arrival)

  In eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 24 de ore de la primirea produsului.

  12.1.4 Termene de returnare a banilor

  Pentru rețururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate cu excepția costului transportului achitat inițial, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care shopbrowbar.com este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

  12.2 Dreptul de retragere

  Pentru anumite campanii promoționale Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către consumator a dreptului de retragere însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de campanie promoțională, dacă va fi cazul.

  Clientul se obligă să returneze produsele cu toate accesoriile și documentele care l-au însoțit. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h). shopbrowbar.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către shopbrowbar.ro in ceea ce privește decizia de retragere din contract.

  Shopbrowbar.com va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

  Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
  furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
  furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
  furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
  contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
  furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
  furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16. 

  12.3      Exercitarea dreptului de retragere

  În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, shopbrowbar.com se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce privește deciziei să de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

  pentru Comenzile achitate cu cârd online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plată;
  pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
  pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.
  Clientul va informa shopbrowbar.com în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.

    

   1. Informatii despre EEE si DEEE

   13.1      Legislația aplicabilă stabilește măsuri pentru protejarea mediului și a sănătății populației pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deseurilor de echipamente electrice și electronice; acestea pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

   Luând în considerare prevederile OUG 5/2015 – privind deseurile de echipamente electrice și electronice precum și OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului clientul www.shopbrowbar.com va avea în vedere următoarele:

   13.1.1 Pentru că EEE pot conține substanțe periculoase cu potențiale efecte nocive asupra mediului și sănătății umane în cazul negestionării corecte, clientul are obligația legală de a selecta și colecta separat deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și de a nu le elimina împreună cu deșeurile municipale nesortate;

   13.1.2 Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va putea realiza prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

   13.1.3   Poate preda gratuit DEEE la punctele de colectare menționate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; în acest sens, www.shopbrowbar.com se pliază politicii de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor “unul la unul” astfel cum prevede legislația aplicabilă, respectiv: dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat;

    14. Forța majoră                                                                                                

   Niciuna din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului și care împiedică părțile contractante să-și execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, încediile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forța majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre Părți.                                                                                           

   Partea care invoca evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului și să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, Partea care invoca apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de Forță majoră.

    

   Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forța majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a acestui Contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    

        Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

   Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea romană. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul Contract apărută între client și Vânzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competențe.                                                                             

   15. Frauda

    

   Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului shopbrowbar.com își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

   Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților shopbrowbar.com, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor shopbrowbar.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

    16. Dispozitii finale

    

   Nulitatea oricărei clauze a Termenilor și condițiilor, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze. În cazul în care anumite clauze ale Termenilor și condițiilor devin inoperante în întreg sau parțial, sau în cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni și condiții, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părțile contractante au intenționat sau, urmărind concepția și exprimarea Termenilor și condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsa sau inoperanta.

   Prevederile Termenilor si conditiilor se completeaza cu dispozitiile Codului civil precum si cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre shopbrowbar.ro si client.

    

   x

   x